WEEE Recovery Contact Information

European Union

For WEEE Recovery at the end of product life, please contact the distributor through whom you purchased your device:

 

English:

For devices obtained through Westbase UK, please contact:

 1. Westbase
 2. Attn: Josie Bean
 3. Westbase House
 4. 2 Lodge Way,
 5. Caldicot, Monmouthshire
 6. NP26 5PS UK

For devices obtained through RRC Poland, please contact:

 1. RRC Poland Sp. z o.o.
 2. Attn: Marek Tumilowski
 3. 02-862 Warsaw
 4. Ul. Farbiarska 69

 

Polski:

W przypadku urządzeń nabytych za pośrednictwem Westbase UK należy skontaktować się z:

 1. Westbase
 2. Do: Josie Bean
 3. Westbase House,
 4. 2 Lodge Way,
 5. Caldicot, Monmouthshire
 6. NP26 5PS Wielka Brytania

 

W przypadku urządzeń nabytych za pośrednictwem Westbase Polska należy skontaktować się z:

 1. RRC Poland Sp. z o.o.
 2. Do: Marek Tumilowski
 3. Ul. Farbiarska 69
 4. 02-862 Warszawa

 

Čeština:

V případě zařízení pořízených prostřednictvím Westbase UK prosím kontaktujte:

 1. Westbase
 2. Pro: Josie Bean
 3. Westbase House,
 4. 2 Lodge Way,
 5. Caldicot, Monmouthshire
 6. NP26 5PS Spojené království

 

V případě zařízení pořízených prostřednictvím RRC Poland prosím kontaktujte:

 1. RRC Poland Sp. z o.o.
 2. Pro: Marek Tumilowski\
 3. 02-862 Varšava
 4. Ul. Farbiarska 69

 

Dansk:

For apparater, som er anskaffet fra Westbase Storbritannien, kontaktes:

 1. Westbase
 2. Att.: Josie Bean
 3. Westbase House,
 4. 2 Lodge Way,
 5. Caldicot, Monmouthshire
 6. NP26 5PS UK

 

For apparater, som er anskaffet fra RRC Polen, kontaktes:

 1. RRC Poland Sp. z o.o.
 2. Att.: Marek Tumilowski\
 3. 02-862 Warsaw
 4. Ul. Farbiarska 69

 

Deutsche:

Für Geräte, die Sie bei Westbase UK erworben haben, kontaktieren Sie bitte:

 1. Westbase
 2. z. Hd. Josie Bean
 3. Westbase House,
 4. 2 Lodge Way,
 5. Caldicot, Monmouthshire
 6. NP26 5PS UK

 

Für Geräte, die Sie bei RRC Poland erworben haben, kontaktieren Sie bitte:

 1. RRC Poland Sp. z o.o.
 2. z. Hd. Marek Tumilowski\
 3. 02-862 Warsaw
 4. Ul. Farbiarska 69

 

Ελληνικά:ΓιασυσκευέςπουαγοράστηκαναπότηνWestbase UK, επικοινωνήστεστηνπαρακάτωδιεύθυνση:

 1. Westbase
 2. Attn: Josie Bean
 3. Westbase House,
 4. 2 Lodge Way,
 5. Caldicot, Monmouthshire
 6. NP26 5PS UK

 

Γιασυσκευέςπουαγοράστηκαναπότην RRC Poland, επικοινωνήστεστηνπαρακάτωδιεύθυνση:

 1. RRC Poland Sp. z o.o.
 2. Attn: Marek Tumilowski\
 3. 02-862 Warsaw
 4. Ul. Farbiarska 69

 

Eesti:

Westbase UK kaudu ostetud seadmete puhul kasutage järgmisi kontaktandmeid:

 1. Westbase
 2. Attn: Josie Bean
 3. Westbase House,
 4. 2 Lodge Way,
 5. Caldicot, Monmouthshire
 6. NP26 5PS UK

 

RRC Polandi kaudu ostetud seadmete puhul kasutage järgmisi kontaktandmeid:

 1. RRC Poland Sp. z o.o.
 2. Attn: Marek Tumilowski\
 3. 02-862 Warsaw
 4. Ul. Farbiarska 69